Meebox bliver til UnoEuro. Læs hvad det betyder for dig.

Vilkår og betingelser – version 160607

 

Indhold

Definitioner
Generelt
Kunde
Betingelser for Brug
Betaling
Abonnementbetaling
Optankning
Support
Refundering
Oppetid
Nedetid
Ændringer i ydelser
Overtrædelser
Internettrafik
Pornografisk indhold
Suspendering
Opsigelse
Driftsstabilitet
Ansvar
Misbrug
Forbehold

 

Definitioner

Følgende definitioner benyttes i Meebox’ Forretningsbetingelser.

Kunde – Den enhed (person, virksomhed, organisation, forening eller lign.) som køber et produkt eller en ydelse af Meebox.
Meebox – Meebox ApS og/eller Meebox ApS’ datter- og søster-selskaber der sælger et produkt eller en ydelse til en Kunde.
My Meebox – Sikret område på Meebox’ hjemmeside hvorfra Kunden kan styre alle ydelser, domæner, betalinger, support mm. My Meebox kan tilgås på denne web-adresse: https://my.meebox.net.
Ydelse – De af Kunden købte produkter eller digitale ydelser.

 

Generelt

Følgende betingelser gælder mellem Kunden og Meebox. Ved at acceptere nærværende betingelser samtykker Kunden til, at disse til enhver tid er gældende og regulerer forholdet mellem Kunden og Meebox i enhver sammenhæng, herunder bestilling og brug af Meebox’ ydelser. Betingelserne er til enhver tid gældende medmindre andet fremgår af en skriftlig aftale mellem Kunden og Meebox. Kunden skal, for at købe og bruge en ydelse hos Meebox, acceptere betingelserne og være myndig, eller have sin værges godkendelse. Meebox’ ydelser, indhold af ydelser og gældende priser vil til hver en tid fremgå af Meebox’ hjemmeside.
Bestilte ydelser vil blive oprettet så snart betalingen er registreret af Meebox’ system. Før end at en ydelse kan leveres, skal Kunden kunne gennemgå Meebox’ sikkerheds- og svindeltjek.

 

Kundekonto

For at kunne bestille og anvende ydelser fra Meebox kræves det, at Kundens personlige oplysninger er opdaterede og korrekte. Det er Kundens eget ansvar at holde alle oplysninger korrekte og opdaterede. Kundens oplysninger kan ændres via My Meebox. Alle oplysninger om Kunden, som Meebox er i besiddelse af, skal og vil overholde Meebox’ persondatapolitik. Meebox forbeholder sig retten til at offentliggøre Kundens firmanavn eller domænenavn(e) på en liste af udvalgte referencer. Såfremt Meebox har benyttet sig af denne ret, og Kunden ikke ønsker at være repræsenteret på denne liste, kan Kunden anmode om at blive fjernet fra listen, hvorved Meebox vil fjerne kundeoplysningerne fra listen indenfor 72 timer.

 

Betingelser for Brug

Udover Meebox’ almindelige Forretningsbetingelser, accepterer Kunden også Meebox’ Betingelser for Brug for den pågældende ydelse, som Kunden har aktiv.

Betingelser for brug af Domæner
Betingelser for brug af Webhoteller
Betingelser for brug af Cloud Servere

 

Betaling

Generelt
Kunden vil ved køb af nye- og fornyelse af eksisterende produkter og ydelser modtage en faktura, som til hver en tid vil fremgå af Kundens My Meebox. Fakturaen skal betragtes som Kundens kvittering for købet. Så snart Meebox har registreret Kundens betaling, modtager Kunden en kvittering pr. e-mail på indbetalingen. Betalinger kan ikke refunderes medmindre en refunderings-, pengene-retur eller lign. -politik gør sig gældende.

Kreditkort og debetkort
Kunden kan vælge at betale online med kreditkort og debetkort. Kreditkort og debetkort dækker bl.a. over Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og American Express. Alle betalinger behandles til enhver tid via en SSL-krypteret forbindelse og en PCI-certificeret betalingsgateway, dette for at sikre at Kundens oplysninger behandles efter internationale regler vedrørende online betalinger. Udfører Kunden en uberettiget chargeback, vil Meebox opkræve kunden ethvert gebyr afholdt af Meebox i forbindelse med denne chargeback.

PayPal
Kunden har mulighed for at betale via PayPal. Udover Meebox’ forretningsbetingelser, vil der ved alle PayPal-betaling også gælde PayPals egne betingelser.

Faktura
Kunden kan vælge at modtage en faktura pr. e-mail, som kan betales via bankoverførsel. Der vil ved bankoverførsel blive opkrævet DKK 25 i gebyr. Det er Kundens ansvar at overførslen kan identificeres med den tilhørende faktura.

EAN-betaling
Der kan oprettes EAN-fakturaer til offentlige virksomheder. Ved alle EAN-fakturaer pålægges der et gebyr på DKK 35.

Manglede betaling
Ved manglende rettidig betaling vil der blive pålagt et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Ved fortsat manglede betaling, kan sagen overgå til inkasso. Der vil blive opkrævet gebyrer og renter i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alle betalingspåmindelser og rykkere vil fremsendes til Kunden elektronisk pr. e-mail.

 

Abonnementbetaling

For at sikre at Kundens e-mail og hjemmesider forbliver tilgængelig, vil alle betalinger med kreditkort og debetkort, uanset type, blive tilmeldt automatisk abonnementsbetaling. Med abonnementsbetaling bliver Kundens aktive ydelser automatisk betalt og forlænget, medmindre at ydelsen opsiges rettidigt. I tilfælde af fejlet betaling, uanset årsag, vil der blive fremsendt en ordinær betalingsanmodning til Kunden via e-mail. I henhold til Meebox persondatapolitik og sikkerhedspolitik, opbevarer Meebox på intet tidspunkt Kundens kreditkortoplysninger. Kreditkortoplysninger vil blive håndteret af Nets Denmark A/S og en PCI-certificeret betalingsgateway-udbyder. Alle transaktioner bliver sendt via en krypteret forbindelse. Kunden kan til enhver tid få fjernet eller opdateret sine kreditkortoplysninger, skulle kortet f.eks. være udløbet, lukket, spærret eller på anden måde ændret. Kunden kan ændre det kort der benyttes til abonnementsbetaling. Ønsker Kunden at få fjernet sin tilmelding og/eller muligheden for at blive tilmeldt til abonnementsbetaling, skal Kunden kontakte Meebox.

 

Optankning

Meebox tilbyder at Kunden kan fylde penge på sin konto hos Meebox til forbrug. Indestående på Kundens konto kan ikke udbetales eller refunderes. Kunden frasiger sig således retten til fortrydelse og refundering, så snart en indbetaling til Kundens konto er gennemført. Indestående på Kundens konto kan til hver en tid bruges på Meebox’ ydelser og kan fratrækkes ved fremtidige køb og fornyelser.

 

Support

Der vil i alle Kundens aktive ydelser være inkluderet support på brug af ydelserne. Der kan forventes svar på support-relaterede henvendelser inden for ca. 24 timer på almindelige hverdage. Meebox yder udelukkende support på egen infrastruktur og de ydelser, som Meebox stiller til rådighed. Meebox yder således ikke support på 3. parts software, herunder inkluderet men ikke begrænset til: Software installeret af Kunden selv og software- eller anden data udviklet eller uploadet af Kunden eller anden tredjepart.

Ydes der support, ved fejlmeldinger, hvor Meebox ikke er ansvarlige for den anmeldte fejl, forbeholder Meebox sig retten til at opkræve Kunden DKK 500 pr. påbegyndte halve time. Der ydes ikke telefonsupport, medmindre der er indgået en særskilt aftale om dette. Er der indgået en aftale om telefonsupport, vil telefonsupport afregnes til DKK 500 pr. påbegyndte halve time.

Der kan forekomme særlige betingelser for support for hver specifik ydelse. Disse særlige betingelser vil fremgå af betingelserne for den pågældende ydelse.

 

Refundering

Kunden frasiger sig sin 14 dages fortrydelsesret ved gennemført betaling, da ydelsen er en digital ydelse og er speciel-konfigureret til Kunden. Meebox tilbyder som erstatning følgende refunderingspolitik:

Refundering Kreditkort Bankoverførelse PayPal
Webhotel 90 dage 30 dage 30 dage
Webhotel Reseller 14 dage 14 dage 14 dage
Domæner Ingen Ingen Ingen
SSL-certifikater Ingen Ingen Ingen
Andet Ingen Ingen Ingen

 

Refundering gælder kun ovennævnte ydelser der forudbetales 12, 24 eller 36 måneder. Enhver ydelser der forudbetales månedligt er ikke dækket af ovennævnte refunderingspolitik. Oprettelsesgebyrer, administrationsgebyrer, fornyelser og produkter og ydelser der ikke er nævnt, kan ikke refunderes. Kunden frasiger sig sin 14 dages fortrydelsesret ved gennemført betaling, da ydelsen er en digital ydelse og er speciel-konfigureret til Kunden.

Ved fejlet refundering og overførsel til bank, grundet forkerte oplysninger, fratrækkes et administrationsbeløb på DKK 25 pr. forsøg der er fejlet.

 

Oppetid

Den gældende oppetid for enhver ydelse vil fremgå af den tilhørende produktside eller “Betingelser for brug” af den pågældende ydelse. Der garanteres altid – uanset ydelse – minimum 99,90% oppetid målt over 3 sammenhængende måneder.

Meebox gennemsnitlige tilgængelighed er: 99,98% (Kilde: Pingdom – 14/12/2015)
Meebox gennemsnitlige oppetid er: 99,99% (Kilde: Nagios – 14/12/2015)

 

Nedetid

Ved nedetid forstås, at en ydelse ikke er generelt tilgængelig, grundet en årsag forårsaget direkte af Meebox. Utilgænglighed forårsaget af Kundens egne handlinger, eller mangel på samme, eller andre parametre som Meebox ikke har kontrol over, anses ikke for at være nedetid, der berettiger til refundering. Udover allerede nævnte vilkår og betingelser, er Meebox aldrig erstatningsansvarlig ved driftsforstyrrelser, afbrydelser, skader, fejl mv. Dette gælder også forhold som er udenfor Meebox kontrol, det kan være oversvømmelse, strejker, krig, terror, lynnedslag, overbelastning eller fejl på eget eller fremmed netværk, systemnedbrud, arbejdsnedlæggelser eller lockout (også blandt Meebox medarbejdere), fejl hos tredjepart eller øvrige force majure hændelser mv. Kunden skal kontakte support@meebox.net og selv kunne fremvise en troværdig rapport, der er i overensstemmelse med Meebox egne oppetids- og tilgænglighedstjek, for at være berettiget til kompensation.

 

Ændringer i ydelser

Meebox forbeholder sig retten til at ændre i Kundens ydelse, for at kunne bibeholde en høj sikkerhed og stabilitet af Kundens ydelse. Alle ændringer som i større eller mindre grad kan påvirke Kundens brug af sin ydelse, vil blive annonceret minimum 48 timer i forvejen via Meebox’ driftstatus, medmindre der er tale om driftskritiske ændringer. I dette tilfælde vil ændringerne blive annonceret hurtigst muligt via Meebox’ driftstatus.

 

Overtrædelser

Følgende medfører advarsel, efterfulgt af suspendering:
Krænkelse af ophavsretten: Direkte krænkelse af ophavsretten, som defineret i “Bekendtgørelse af lov om ophavsret”.
Trusler og chikane: Meebox’ ydelser må ikke benyttes til trusler eller chikane af enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder, medmindre det falder inden for rammerne af beskyttet ytringsfriheden.
Voldsomt stødende indhold: Indhold som anses for meget stødende eller ekstremt, vil resultere i advarsel og i visse tilfælde eller ved gentagelse suspendering.

Følgende medføre direkte suspendering, med eller uden varsel:
Uopfordret e-mail: Udsendelse af større mængder uopfordret e-mails (SPAM).
Forsøg på overbelastning: Direkte eller indirekte overdreven brug, som kan eller vil resultere i overbelastning af Meebox’ eller tredjeparts systemer.
Phishing: Enhver aktivitet i forbindelse med phishing eller systemer designet til at indsamle personlige oplysninger (navn, kontonumre, brugernavne, adgangskoder m.m.) under falsk påskud er en overtrædelse, der vil medføre suspendering. Splash sider, phishing formularer, e-mail-distribution, proxy e-mail eller indhold med direkte relation til phishing-aktiviteter resulterer i omgående opsigelse.
Distribuering af malware: Oplagring, distribution, fremstilling eller brug af malware eller virus software, root kits, password crackers, adware, key-stroke-capture-programmer og andre programmer, der normalt anvendes i ondsindet aktivitet.

Følgende medføre direkte opsigelse og sletning, uden mulighed for refundering:
Bedrageri: Al aktivitet med hensigt på at bedrage slutbrugere.
Børnepornografi: Anvendelse af Meebox’ ydelser til opbevaring, distribuering eller lignende af børnepornografisk-materiale er ulovligt og vil medføre øjeblikkelig opsigelse og sletning samt politianmeldelse.
Ulovlig anvendelse: Enhver brug af ydelser, i direkte forsøg på at udføre ulovlige aktiviteter. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: Dødstrusler, terror trusler, trusler der kan/vil skade en anden person, overtrædelser af privatlivets fred, svindel med kreditkort, pengeafpresning og andre ulovlige aktiviteter.
Denial of Service: Anvendelse af en ydelse leveret af Meebox til udførelse af denial of service angreb eller ‘distributed denial of service’-angreb er en overtrædelse af vilkår for brug. Alle former for DoS, DDoS eller lignende aktivitet er en overtrædelse af vilkår for brug.
Terror-relaterede websites: Anvendelse af Meebox’ ydelser til opbevaring, distribuering eller lignende af terrorisme-relaterede aktiviteter er en overtrædelse af vilkår for brug.

Meebox forbeholder sig retten til automatisk at scanne efter og fjerne indhold, der er eller potentielt kan være i strid med Meebox’ forretningsbetingelser. Meebox forbeholder sig retten til at suspenderede Kundens ydelse såfremt den forårsager belastning der påvirker systemets stabilitet.

 

Internettrafik

De gældende trafikgrænser vil til hver en tid stå oplyst på Meebox’ hjemmeside. Såfremt en ydelse har en trafikgrænse og Kunden overskrider denne trafikgrænse, vil ydelsen blive suspenderet eller opkrævet for merforbrug. Kunden vil modtage en advarsels e-mail, når pågældende ydelse har brugt hhv. 80% og 95% af den månedlige tilladte trafik.

 

Pornografisk indhold

Meebox tillader pornografisk materiale i begrænset omfang. Pornografisk materiale må benyttes på alle Meebox’ ydelser. Meebox kræver, at alt pornografisk materiale overholder dansk lovgivning og ikke er krænkende overfor eventuelle ophavsretshavere. Meebox forbeholder sig retten til at fjerne pornografisk indhold der er ekstremt, voldsomt stødende eller på andre måder upassende. Meebox opretholder en nul-tolerance politik ift. børnepornografi.

 

Suspendering

Suspendering kan forekomme ved overtrædelse af Meebox’ Betingelser, som beskrevet i Meebox’ Betingelser for Brug eller ved manglende betaling. Meebox forbeholder sig i øvrigt retten til at suspendere eller ophæve ydelser, der indeholder materiale som kan komme Meebox, Meebox’ renomme eller Meebox’ forretning til skade.

 

Opsigelse

Medmindre andet fremgår af en skriftlig aftale mellem Kunden og Meebox, skal enhver service aktivt opsiges inden næstkommende betalingsdato. Såfremt en service ikke er opsagt inden næstkommende betalingsdato anses det af Meebox som Kundens accept på forlængelse af servicen.

Kundens service vil automatisk blive suspenderet 96 timer efter sidste betalingsdato, såfremt betalingen er udeblevet. Efter 30 dage uden betaling slettes alle udbetalte ydelser og tilhørende data uden mulighed for genskabelse.

Meebox forbeholder sig retten til uden varsel at opsige Kundens ydelse, såfremt Kunden i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til Meebox’ betingelser.
I tilfælde af opsigelse af en ydelse fra Meebox’ side, er Kunden under ingen omstændigheder berettiget til tilbagelevering, tilbagebetaling eller refundering af den pågældende ydelse.

 

Driftsstabilitet

For at beskytte netværk og sikre fortsat uafbrudt drift for øvrige kunder, forbeholder Meebox sig retten til midlertidigt at begrænse eller blokere for adgangen til enkelte IP-adresser, domænenavne eller hele services såfremt disse er under enhver form for angreb, der påvirker eller potentielt kan påvirke hele eller dele af netværket. Begrænsninger og blokeringer vil vedvare så længe angrebet fortsat er aktivt og i en begrænset acceptabel periode herefter. Bliver Kunden udsat for gentagende angreb, der i væsentlig grad påvirker driften på Meebox netværk, kan Kundens berørte ydelser med rimelig varsel blive opsagt.

 

Ansvar

Ethvert brug af enhver ydelse Meebox tilbyder, sker på Kundens eget ansvar og risiko. Meebox påtager sig intet ansvar for indholdet, og/eller de data der transmitteres til og fra Kundens ydelse via Internettet, herunder heller ej rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m.. Meebox er således ikke ansvarlige for tab, direkte eller indirekte krænkelser eller andre forhold, der måtte opstå som følge af brug af informationer transmitteret via Internettet igennem Meebox’ ydelser.
Meebox fraskriver sig ethvert ansvar og tab, som Kunden måtte lide, i forbindelse med manglende forbindelse til Meebox’ ydelser fra Internettet, uanset årsagen til den manglende forbindelse.
Meebox er ikke ansvarlige for uvedkommendes adgang til Kundens data eller systemer eller skade eller datatab i forbindelse hermed. Meebox fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for direkte og/eller indirekte tab af data, skade af data og genoprettelse af data, uanset årsagen hertil.
Meebox kan endvidere ej holdes erstatningspligtig. I så fald at Meebox skulle holdes ansvarlig, vil Meebox’ ansvar være begrænset til Kundens samlede udgifter til den pågældende ydelse Meebox stiller til rådighed.
Alle ansvarsfraskrivelser i disse betingelser er til enhver tid og i enhver henseende gældende, medmindre Meebox måtte have handlet groft uagtsomt eller forsætligt til skade for Kunden.

 

Misbrug

Ethvert forsætligt misbrug af Meebox’ ydelser, hjemmeside eller systemer vil medføre øjeblikkelig opsigelse, udelukkelse og i visse tilfælde politianmeldelse.
Meebox skelner ikke mellem misbrug og forsøg på misbrug.
Misbrug inkluderer, men er ikke begrænset til:
Hacking af Meebox’ eller Meebox’ kunders; websites, systemer eller ydelser.
Udnyttelse af fejl eller sikkerhedshuller.
Bevidst og forsætligt overforbrug eller overbelastning af Meebox’ eller Meebox’ kunders; ydelser, websites eller systemer.
Uhensigtsmæssig overforbrug af Meebox’ support-ydelser.
Udnyttelse af Meebox’ betingelser, politiker eller lign. til egen vinding.
Benyttelse/udnyttelse af Meebox’ ydelser til ulovlig aktivitet, til formål der er eller potentielt kan være til gene for andre kunder og/eller skabe ustabilitet og/eller kompromittere sikkerheden.
I tilfælde af misbrug, vil Meebox afgøre hvorvidt tilfældet er forsætligt eller ej.

 

Forbehold

Meebox forbeholder sig retten til at ændre i betingelserne uden forudgående varsel. Alle ændringer skal annonceres via e-mail eller My Meebox. Hvis Kunden ikke accepterer disse ændringer, kan Kunden sende en anmodning til Meebox om at annullere sin konto og alle ydelser, inden for 10 dage efter ændringer er trådt i kraft. Hvis Kunden ikke kontakter Meebox inden for den gældende frist, vil de ændrede vilkår være permanent gældende for samarbejdet mellem Kunden og Meebox.
Meebox forbeholder sig retten til at ændre i gældende priser for nuværende kunder med 30 dages forudgående varsel. Alle prisændringer skal varsles via e-mail. Meebox forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise salg af ydelser til enhver person, organisation eller virksomhed. Meebox forbeholder sig retten til at udelukke personer, som Meebox betragter som ubehagelige, uvenlige eller truende. I ekstreme tilfælde kan Meebox ophæve personens aktive ydelser og udelukke personen for fremtidig køb af ydelser hos Meebox.
Der tages forbehold for skrive-, stave- og tastefejl. Meebox forbeholder sig retten til at ændre fejl i betingelser uden varsel.